പെരുമാൾ മുരുഗനെ മോദി എന്താണ് ചെയ്തത് ?

പെരുമാൾ മുരുഗനെ മോദി എന്താണ് ചെയ്തത് ?  (വായുജിത് )ഷാർലി ഹെബ്ദോയിലെ തീവ്രവാദ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ മൃദുവായും മനോഹരമായും സാഹിത്യപരമായും എഴുതി നിറച്ച സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ പെരുമാൾ മുരുഗൻ എഴുത്ത് നിർത്തുന്നു എന്ന വാർത്ത കണ്ട് ചൂലും കത്തിയും കൊടുവാളുമായി വിജൃഭിംത ചിത്തരായി എഴുന്നേറ്റു വരുന്ന രംഗമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് . മോദി രാജ്യത്ത് വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ 100 ഡിഗ്രീ കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തം പൊള്ളിയടരും എന്ന വാചാടോപവുമായി ചില മാദ്ധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും രംഗത്തുണ്ട് .…